inkoop strategie

Inkoopbesparingen & geruisloze transitie van nieuwe prijsafspraken

Verloopt het inkoop proces in uw apotheek wel zoals u dat wilt?
Wat kunnen we besparen op onze inkoopcontracten in kort tijdsbestek en weinig resources?
Hoe minimaliseren we duplicatie van informatie (van papier naar elektronische uitwisseling)?
Het inkoop optimalisatie model van G2G beantwoordt deze vragen en geeft u inzicht in het verbeterpotentieel op uw huidige inkoop proces. G2G brengt voor u het logistieke inkoopproces, gerelateerde prijsinformatie stromen, personele organisatie, knelpunten en het besparingspotentieel in kaart. Het model benut een schat van waardevolle informatie uit de G-Standaard voor het eenvoudig geautomatiseerd vergelijken van prijsoffertes voor uitwisselbare geneesmiddelen