profile

G2G is opgericht in 2008 door Ronald van Lienden, een ‘hands on’ expert in het verbeteren van logistieke processen. Wij zijn een slagvaardig en pragmatisch adviesbureau en helpen organisaties bij het realiseren van meetbare en blijvende prestatieverbeteringen, middels advisering of interim opdrachten.
 
Onze overtuiging is focus en deze focus is uw resultaat. We hebben daarom een indrukwekkend aanbod van verbetervoorstellen ontwikkeld die u in staat stelt om aantoonbare prestatieverbeteringen in uw logistieke processen te bereiken. Verbeteringen die blijvend zijn omdat ze zijn ingebed in uw organisatie; een organisatie die sterker is als we weer vertrekken omdat:

  • we uw team mee op sleeptouw nemen als we de veranderingen doorvoeren
  • we geen dingen doen die uw eigen team beter zelf kan doen
  • we er alleen zijn wanneer het nodig is